Logo

What's On at...

The Dragon Theatre
Jubilee Road, Barmouth, LL42 1EF
Telephone 01341 281697

blanker


 
 
 

Please scroll down for What's On
Saturday 20th July 2024

Choir In Two Days

mawddach mawddachYoung singers! Cantorion ifanc! A new and exciting opportunity - free of charge thanks to funding from the Scops Art Trust, but reserving a place is essential. Please email dramaclub@dragontheatre.co.uk to book a spot!

Rehearsals: Saturday 20th July 11am - 2pm; Sunday 21st July 11am - 1pm;

Show: Sunday 21st July @ 2pm.

email our Drama Club now:


 
 

Saturday July 20th Gorffennaf Nos Sadwrn 2024

Sibrydwyr Cymraeg: Cylch Straeon
Welsh Whisperers: Story Circle

mawddach mawddach

  
Sibrydwyr Cymraeg: Cylch Straeon - Nos Sadwrn Gorffennaf 20fed 2024, 7yp
Am ddim
"Rydyn ni i gyd yn storïwyr. Rydyn ni i gyd yn byw mewn rhwydwaith o straeon. Nid oes cysylltiad cryfach rhwng pobl na chwedleua." Jimmy Neil Smith
Dewch i ymuno â Chwedleuwyr y Ddraig yn y Cylch Straeon. Gwrandewch ar eu straeon am Abermaw a Chymru: rhai yn draddodiadol, rhai wedi'u hysgrifennu'n arbennig ar gyfer prosiect Chwedleua Welsh Whisperers. Gwahoddir pawb yn gynnes i rannu stori eu hunain os dymunant, yn yr iaith Gymraeg, yn ddwyieithog neu yn y Saesneg.
Sylwer ein bod yn gofyn i chi ddweud eich stori heb bapur/sgrin a byddwn yn cyfyngu eich amser dweud stori i 10 munud neu lai, er mwyn rhoi cyfle i bawb.
Ariennir y prosiect drwy un o raglenni Menter Môn, Grymuso Gwynedd, sydd wedi'i ariannu gan Lywodraeth y DU drwy Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU, gyda chymorth ariannol hefyd gan y Gwasanaethau Adfer Niwclear (GAN) ar ran yr Awdurdod Datgomisiynu Niwclear (ADN).
Yn addas ar gyfer 12-120 oed.

  
Welsh Whisperers: Story Circle - Saturday 20 July 2024, 7pm
Free
"We are all storytellers. We all live in a network of stories. There isn't a stronger connection between people than storytelling." Jimmy Neil Smith
Come and join the Dragon Storytellers in the Story Circle. Listen to their stories about Barmouth and Wales: some traditional, some written especially for the Welsh Whisperers Storytelling project. All are warmly invited to share a story of their own if they wish, in the Welsh language, bilingually or in English.
Please note that we ask you to tell without paper/screen and we will gently limit your telling to 10 minutes or less, to give everyone the opportunity to tell.
The project is funded through one of Menter Môn's programmes, Grymuso Gwynedd, which has been funded by the UK Government through the UK Shared Prosperity Fund, with financial support also from Nuclear Restoration Services (NRS) on behalf of the Nuclear Decommissioning Authority (NDA).
Suitable for age 12 - 120.


mawddach
 
 
 
 
 
 
 
 

Tuesday 23rd July 2024

Sinema/Cinema

GHOSTBUSTERS
Frozen Empire

mawddach
When the discovery of an ancient artifact unleashes an evil force, Ghostbusters new and old must join forces to protect their home and save the world from a second ice age.

 
 


Tuesday 23rd July @ 8pm

Tickets £7

Book Tickets
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saturday 27th July 2024

Murder Mystery Evening
Downfall Abbey

mawddach
Back by popular demand!
Come to The Dragon and enjoy a wonderful buffet meal and an evenings entertainment with the fantastic team from Murder By Appointment.
The table is laid and the lamps lit for dinner at Downfall Abbey…
But will the guest of honour make it through the evening alive?
In a world divided between upstairs and downstairs, intrigue lurks around every corner and secrets won't remain hidden for long.
Put your sleuthing skills to the test and see if you can solve the case. But remember, at Downfall Abbey, you never know who might be watching!

Another of our Murder Mystery Evenings

 
 
 


Saturday 27th July 2024 @ 7pm

Tickets £20 including buffet dinner

Book Tickets
 
 
 
 

Saturday 3rd August 2024

Tom Jones

by Tony Scarth

mawddach
BACK BY POPULAR DEMAND!

Tony is A Boy from Nowhere… Unique, exciting and undeniably accurate - His show is the closest thing you will get to seeing Tiger Tom the Twisting Vocalist and hear growl forth his larynx of steel.
It all started back in March 2002 when Tony danced through those famous smoke screened doors in front of millions of viewers and announced tonight Mathew, I am going to be… Tom Jones!!!!
Appearing on ITV's cult series Starts in their Eyes was undoubtedly the pinnacle of Tony's career - after all tens of thousands applied each year and only a handful were picked to appear on the TV show.


 

Saturday 3rd August 2024 - Doors 7pm

Tickets £15

Book Tickets
 
 
 
 
 
 
 
 

Friday 9th August 2024

Elvis Desley

mawddach

Elvis tribute artist Elvis Desley started out as a professional dancer who went on to win Best Welsh Elvis competition in 2018.

He has perfected his moves as King of Rock and Roll and is sure to deliver a great night out.

Put on your Blue Suede Shoes and come and rock to all your favourite hits!

Friday 9th August @ 7pm


Tickets £13Book Tickets
 
 

 
 

 
 

 
 

Sunday August 11th Awst Dydd Sul 2024

Sibrydwyr Cymraeg i Blant a Theuluoedd
Welsh Whisperers for Children & Families

mawddach mawddach

  
Sibrydwyr Cymraeg Dydd Sul 11 Awst 2024 10.30yb-11.30yb
Dewch a'r teulu cyfan a gwrandewch ar straeon hudolus o'r Bermo a gwlad wyllt hardd Gwynedd, yn cael eu hadrodd gan Storïwyr y Ddraig.
Mae'r digwyddiad AM DDIM hwn yn addas ar gyfer oedran 0-100 ac mae croeso i bawb.
Nid oes angen archebu lle ond byddwch ar amser fel nad ydych yn colli dim!
Ariennir y prosiect drwy un o raglenni Menter Môn, Grymuso Gwynedd, sydd wedi'i ariannu gan Lywodraeth y DU drwy Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU, gyda chymorth ariannol hefyd gan y Gwasanaethau Adfer Niwclear (GAN) ar ran yr Awdurdod Datgomisiynu Niwclear (ADN).

  
Welsh Whisperers - Sunday 11 August 2024 10.30am - 11.30am
Bring the whole family and listen to magical stories from Barmouth and the beautiful wild country of Gwynedd, told by the Dragon Storytellers.
This FREE event is suitable for age 0 - 100 and everyone is welcome. No need to book but please be on time so you don't miss anything!
The project is funded through one of Menter Môn's programmes, Grymuso Gwynedd, which has been funded by the UK Government through the UK Shared Prosperity Fund, with financial support also from Nuclear Restoration Services (NRS) on behalf of the Nuclear Decommissioning Authority (NDA).


mawddach
 
 
 
 
 
 
 
 

Saturday 17th August 2024

ANI GLASS

mawddach

Ani Glass is the persona of Cardiff-based electronic pop musician, producer and artist, Ani Saunders.
A pop musician with a twist, Glass sings in her native languages Welsh and Cornish and in March 2020 released her self-produced debut album 'Mirores'. As well as receiving glowing reviews, the album was awarded Welsh Album of the Year.
In September 2020, Ani released the Ynys Araul remix EP which included a version by synth pop giants Orchestral Manoeuvres in the Dark.

Ani Glass yw enw llwyfan y cerddor electronig, cynhyrchydd ac arlunydd, Ani Saunders o Gaerdydd.
Mae Glass yn canu yn y Gymraeg a'r Gernyweg ac ym mis Mawrth 2020 rhyddhawyd ei halbwm gyntaf 'Mirores'. Yn ogystal â derbyn llawer o ganmoliaeth, fe wnaeth yr albwm ennill Albwm Cymraeg y Flwyddyn.
Ym mis Medi 2020, fe wnaeth Glass rhyddau EP llawn cymysgiadau o'r sengl Ynys Araul a oedd yn cynnwys fersiwn gan Orchestral Manoeuvres in the Dark.

Saturday 17th August 2024 @ 7.30pm


Tickets £15Book Tickets
 
 

 
 

Sunday August 18th Awst Dydd Sul 2024

Sibrydwyr Cymraeg
Welsh Whisperers

mawddach mawddach

Noson llawn STRAEON

Dewch ynghyd a gwrandewch ar straeon a chwedlau traddodiadol Cymraeg, yn cael eu hadrodd gan Ceri john Phillips a'r Storïwyr y Ddraig. Bydd chwedlau hynafol y Bermo a Cymru yn dod yn fyw yn trydydd digwyddiad Y Sibrydion Cymraeg y Ddraig. Byddwch yn clywed am ddigwyddiadau hudolus, brenhinoedd a breninesau, tiroedd a gollwyd i'r môr a llawer, llawer mwy.
Mae Ceri John Phillips yn chwedleuwr a Chyfarwydd Bro Dinefwr, gyda ffocws ar y Mabinogi a straeon ffowc Cymru. Mae'n cyn actor a digrifwr bu'n gweithio ledled Prydain gyda'r BBC, ITV ac S4C.
Dyma'r trydydd o flwyddyn o ddigwyddiadau adrodd straeon misol i oedolion ac i blant, gyda storïwyr eraill yn ymuno â'n Storïwyr y Ddraig i adrodd hanesion hudolus ein gwlad brydferth. Ariennir y prosiect drwy un o raglenni Menter Môn, Grymuso Gwynedd, sydd wedi'i ariannu gan Lywodraeth y DU drwy Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU, gyda chymorth ariannol hefyd gan y Gwasanaethau Adfer Niwclear (GAN) ar ran yr Awdurdod Datgomisiynu Niwclear (ADN).

Yn addas ar gyfer 12-120 oed.
Nos Sul Awst 18fed 2024, 7yp
Tocynnau £5
Archebwch docynnau yma os gwelwch yn dda:

An evening full of STORIES!


Gather round and come and listen to traditional Gwynedd stories and legends, told by Ceri John Phillips and the Dragon Storytellers. The ancient tales of Barmouth and Wales will be brought to life at the Dragon's third Welsh Whisperers event. You will hear about magical events, kings and queens, lands lost to the sea and much, much more.
Ceri John Phillips is a storyteller and Cyfarwydd for Bro Dinefwr, focusing on the Mabinogi tradition and lesser-known Welsh folk tales. He has previously worked extensively in the media in Wales and across Britain, from gigging in dingy comedy clubs to starring in and writing on shows for the BBC, ITV and S4C.
This is the third of a year of monthly storytelling events both for adults and for children, with other storytellers joining our Dragon Storytellers in recounting the captivating tales of our beautiful country. The project is funded through one of Menter Môn's programmes, Grymuso Gwynedd, which has been funded by the UK Government through the UK Shared Prosperity Fund, with financial support also from Nuclear Restoration Services (NRS) on behalf of the Nuclear Decommissioning Authority (NDA).

Suitable for age 12 - 120.
Sunday 18 August 2024, 7pm
Tickets £5
Please book tickets here:

  
mawddach
 
 
 
 
 
 
 
 

Wednesday 21st August 2024

Jonathan Gee

mawddach

A rare opportunity to hear renowned jazz pianist and singer Jonathan Gee in Barmouth!
Jonathan Gee is one the most prolific and imaginative composer-pianists operating today, with a succession of ever-enticing bands and projects with world class line-ups from Europe and the USA. Aside from his own bands with which he has recorded 8 albums, he has also worked closely with Bobby Wellins, Claire Martin and Tim Whitehead, Pharoah Sanders, Mark Murphy and Art Farmer.
Currently Jonathan is focusing on his singing, with an album being prepared for release soon.

Wednesday 21st August @ 7pm


Tickets £15Book Tickets
 
 

 
 

 
 

 
 

Saturday 24th August 2024

They Gary Powndland Show

mawddach

Viral sensation Gary Powndland (pronounced like the shop but not spelt the same) is back with an all-new live comedy show!
With over 20 million views online and a string of sell-out shows across the UK, Gary and the gang make their way to Wales in 2024!

"Gary Powndland is a hysterical, sharply written character and he made me snort laughing." Joe Lycett

"Over the years the Glee Club have had comedy superstars like Lee Evans and Sarah Millican sell out their shows in the blink of an eye and it's an absolute pleasure to add Mr. Powndland to that honorary list. Well done Gary!" Glee Club Birmingham

"An entertaining slice of suburban absurdity of which Vic & Bob might be proud." Steve Bennett

Saturday 24th August @ 8pm
Age 18+

Tickets £20Book Tickets
 
 

 
 

Sunday 25th August 2024

SUMMER CRAFT FAYRE

mawddach


The Dragon Theatre has been running a very successful Christmas Fayre now for 2 years. It has been going from strength to strength.

We wanted to give you additional trading opportunities to make the most of the tourist season.

This year we want to give traders a good lead in time to these events and make the booking process simpler.

The Fayres will be open to the public from 10am to 4pm.

We have kept our prices low again this year still £15

To book your place, please follow the link below.
Food traders will still have to send us their proof of insurance and food hygiene, please.


Queries: 01341 281697
or email:


 

 
Summer Craft Fayre - Sunday 25th August 2024

Book Your Stall..
 


 

Friday 30th August 2024

CIRCUS RAJ

mawddach
Rajasthan is home to the elite street circus performers from this fascinating region's legendary entertainment communities, who combine their amazing skills - with live musical support from the World famous Rajasthan Heritage Brass Band- in performing breathtaking acts of courage and bravery.

Rajasthan's elite street circus, presenting the best of India's performers from the legendary entertainment communities. Featuring Iran, the incredible gravity-defying acrobat and Govinda, the fakir with his jaw-dropping skills, both of whom can be seen in Disney's live-action remake of "Dumbo" - released in 2019.

The cast of aerialists, acrobats, musicians, slack-rope walkers, dancers and puppeteers and the eye-watering displays by their fakir, present a colourful, vibrant, fast-moving extravaganza of intrigue, drama, feats of daring, music, laughter and surprise.

Their spectacular, awe-inspiring and unique shows toured Europe extensively all through the summers of 2015 - 2019, touring for CIRCUS250 in 2018 as D & F Bros. Grand Indian Circus . Now, the revitalised Circus Raj return to touring with an exciting and thrilling new show, designed to capture the hearts and mind of audiences of all ages at festivals, melas, community events and carnivals.

 
 


Friday 30th August @ 7pm

Tickets:
Adults £15
Student/Child £8
Family of Four (two adults/two children) £40


Book Tickets
 
 
 
  

Friday 20th September 2024

Willow Hill

mawddach


Recently named a Rolling Stone's "Band to Watch", Willow Hill, has cemented themselves as one of Nashville's most unique sensations.

Led by powerhouse husband and wife duo, Alexandra and CT Fields, Willow Hill delivers a fresh and modern twist on the classic country sound (often described as Lady Gaga meets Kenny Chesney). This distinct sound has helped develop a groundswell global fanbase, and up to 200 dates touring per year internationally and nationally, from the US to UK, Netherlands, Germany, South America, Virgin Islands, and more. And again coming to Barmouth!

Infusing feel-good energy, a bombastic live show, and heartfelt storytelling, Willow Hill has performed at major festivals like Summerfest (World's Largest Music Festival), Rocklahoma, Sturgis, Warped Tour, and more, supporting artists like Miranda Lambert, Jason Aldean, Pat Benatar, Zac Brown, Aaron Lewis, and Brett Elderedge, and numerous others.

Since the release of their debut album, Highway One, recorded at Nashville's historic Benchmark Studios, the group has amassed a catalog spanning hundreds of original songs, writing with some of the industry's most notorious writers. Willow Hill's next release is planned for early 2024.

Friday 20th September 2024 @ 7.30pm


Tickets £12Book Tickets
 
 

Saturday 9th November 2024

The Thirty Nine Steps

mawddach

This new adaptation of the perennial favourite features Jonathan Goodwin as Richard Hannay.
A gripping one-man thriller based on the classic John Buchan tale.
Can Hannay solve the riddle of The Black Stone in time to avert a global conflict?
Approx. running time: 90 minutes plus 20 minute interval.

Saturday 9th November 2024 @ 7.30pm


Tickets £15 (£10 Students)
 
 

Book Tickets
 
 

 
 

 
 

Saturday 30th November 2024

CHRISTMAS FAYRE

mawddach


The Dragon Theatre has been running a very successful Christmas Fayre now for 2 years. It has been going from strength to strength.

We wanted to give you additional trading opportunities to make the most of the tourist season.

This year we want to give traders a good lead in time to these events and make the booking process simpler.

The Fayres will be open to the public from 10am to 4pm.

We have kept our prices low again this year still £15

To book your place, please follow the link below.
Food traders will still have to send us their proof of insurance and food hygiene, please.


Queries: 01341 281697
or email:


 

 
Christmas Fayre - Saturday 30th November 2024

Book Your Stall..
 


 

redup