Logo

What's On at...

The Dragon Theatre
Jubilee Road, Barmouth, LL42 1EF
Telephone 01341 281697

blanker


 
 
 

Please scroll down for What's On
Wednesday 29th May 2024

DRAGON FILM and PARTY

mawddachBack by popular demand: Our Children's Film & Party combo - this half term it is all about Dragons!

2.30pm - "How To Train Your Dragon" (Rated PG)

4.00pm - Dragon Disco with Games


TICKETS - £3 EACH OR £10 FAMILY OF FOUR.Book Tickets..

 

 
 

 


 

Thursday May 30th Mai Dydd Iau 2024

Sibrydwyr Cymraeg i Blant a Theuluoedd
Welsh Whisperers for Children & Families

mawddach mawddach

  
Sibrydwyr Cymraeg. Dewch â'r teulu cyfan a gwrandewch ar straeon hudolus o'r Bermo a gwlad wyllt hardd Gwynedd, yn cael eu hadrodd gan Storïwyr y Ddraig.
Mae'r digwyddiad AM DDIM hwn yn addas ar gyfer oedran 0 - 100 ac mae croeso i bawb.
Nid oes angen archebu lle ond byddwch ar amser fel nad ydych yn colli dim!
Dydd Iau 30ain Mai
10.30yb - 11.30yb
Am ddim!

  
Welsh Whisperers. Bring the whole family and listen to magical stories from Barmouth and the beautiful wild country of Gwynedd, told by the Dragon Storytellers.
This FREE event is suitable for age 0 - 100 and everyone is welcome.
Stories will be mainly told in English, with a sprinkling of Welsh. No need to book but please be on time so you don't miss anything!
Thursday 30th May
10.30am - 11.30am
Free!


mawddach
 
 
 
 
 
 
 
 

Friday 14th June 2024

pedair

mawddach
We are delighted to present to you: Pedair!
Pedair, feminine form of 'pedwar' ('four' in Welsh) draws on the talents of four of Wales' most prominent and award-winning folk artists: Gwenan Gibbard, Gwyneth Glyn, Meinir Gwilym and Siân James. Groundbreaking international artists in their own right, all four thrive on collaboration and the thrill of live performance. Together they bring to life traditional material with new arrangements on harps, guitars, piano and accordion.
Their live performances have captured the imaginations and hearts of audiences with their sweeping harmonies, fresh interpretations of the Welsh folk tradition, and intimacy of songwriting.
Bringing together their unique gifts as song-tellers, the source material and inspiration from the poetic, oral and folk traditions of Wales and beyond. This is coupled with their deftness as songwriters, responding to the current state of the world, the resilience of nature, with a particular interest in giving voice to the woman.

Mae Pedair yn dwyn yngh?d dalentau pedair o artistiaid gwerin arobryn amlycaf Cymru: Gwenan Gibbard, Gwyneth Glyn, Meinir Gwilym a Siân James. A'r pedair yn artistiaid rhyngwladol blaengar eu hunain, maent yn ffynnu wrth gydweithio a pherfformio'n fyw. Gyda'i gilydd dônt â bywyd newydd i ddeunydd traddodiadol gyda threfniannau newydd ar delynau, gitârs, piano ac acordion.
Mae eu perfformiadau byw wedi cydio yn nychymyg a chalonnau cynulleidfaoedd, gyda'u harmonîau ysgubol, ymdriniaeth grefftus o'r traddodiad, ac agosatrwydd y caneuon maent yn eu cyfansoddi.
Gan gyfuno eu doniau unigryw fel chwedl-ganwyr, maent yn tynnu eu deunydd o'r traddodiad barddol a llafar, yn ogystal â gwerin. Mae hynny'n cyfuno'n naturiol gyda'u crefft fel cantorion-gyfansoddwyr medrus, a'u caneuon gwreiddiol yn ymateb i gyflwr presennol y byd, gwytnwch byd natur, a chyda phwyslais arbennig ar roi llais i'r ferch.

Friday 14th June 2024 @ 7pm


Tickets £15Book Tickets
 
 

Saturday 22nd June 2024

Choir In Two Days

mawddach mawddachYoung singers! Cantorion ifanc! A new and exciting opportunity - free of charge thanks to funding from the Scops Art Trust, but reserving a place is essential. Please email dramaclub@dragontheatre.co.uk to book a spot!

Rehearsals: Saturday 22nd June 11am - 2pm; Sunday 23rd June 11am - 1pm;

Show: Sunday 23rd June @ 2pm.

email our Drama Club now:


 
 

Saturday June 29th Mehefin Sadwrn 2024

Sibrydwyr Cymraeg
Welsh Whisperers

mawddach mawddach

Noson llawn STRAEON

Dewch ynghyd a gwrandewch ar straeon a chwedlau traddodiadol Gwynedd, yn cael eu hadrodd gan Carol Pearce a'r Storïwyr y Ddraig. Bydd chwedlau hynafol y Bermo a Gogledd Cymru yn dod yn fyw yn ail digwyddiad Y Sibrydion Cymraeg y Ddraig. Byddwch yn clywed am ddigwyddiadau hudolus, brenhinoedd a breninesau, tiroedd a gollwyd i'r môr a llawer, llawer mwy.

Wnaeth Carol Pearce ddarganfod bwer Stori yn 2014, wrth fynychu'r Ysgol Chwedleua, yn Nwyrain Sussex. Ers hynny, mae hi wedi bod yn adrodd chwedlau gwerin, chwedlau rhyfeddod a mytholeg, yn Gymraeg ac yn Saesneg, i amrywiaeth o gynulleidfaoedd, yn bennaf yng Nghanolbarth Cymru. Mae hi hefyd yn ymchwilydd brwd hanes a thraddodiadau lleol, ac yn rhannu'r straeon hyn wrth gerdded yng ngwlad y stori. www.carolpearcestoryteller.co.uk

Dyma'r ail o flwyddyn o ddigwyddiadau adrodd straeon misol i oedolion ac i blant, gyda storïwyr eraill yn ymuno â'n Storïwyr y Ddraig i adrodd hanesion hudolus ein gwlad brydferth. Ariennir y prosiect drwy un o raglenni Menter Môn, Grymuso Gwynedd, sydd wedi'i ariannu gan Lywodraeth y DU drwy Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU, gyda chymorth ariannol hefyd gan y Gwasanaethau Adfer Niwclear (GAN) ar ran yr Awdurdod Datgomisiynu Niwclear (ADN).

Yn addas ar gyfer 12-120 oed.
Nos Sadwrn Mehefin 29ain 2024, 7yh
Tocynnau £5
Archebwch docynnau yma os gwelwch yn dda:

An evening full of STORIES!


Gather round and come and listen to traditional Gwynedd stories and legends, told by Carol Pearce and the Dragon Storytellers. The ancient tales of Barmouth and North Wales will be brought to life at the Dragon's second Welsh Whisperers event. You will hear about magical events, kings and queens, lands lost to the sea and much, much more.
Carol Pearce discovered the power of Story in 2014 at the School of Storytelling, East Sussex. Since then, Carol has been telling folk tales, wonder tales and myth, in English and Welsh, to a variety of audiences, largely in mid-Wales. She is also an avid researcher of local history and traditions, and shares these stories too, through storywalks at places where stories unfolded. www.carolpearcestoryteller.co.uk
This is the second of a year of monthly storytelling events both for adults and for children, with other storytellers joining our Dragon Storytellers in recounting the captivating tales of our beautiful country. The project is funded through one of Menter Môn's programmes, Grymuso Gwynedd, which has been funded by the UK Government through the UK Shared Prosperity Fund, with financial support also from Nuclear Restoration Services (NRS) on behalf of the Nuclear Decommissioning Authority (NDA).

Suitable for age 12 - 120.
Saturday 29th June 2024, 7pm
Tickets £5
Please book tickets here:

  
mawddach
 
 
 
 
 
 
 
 

Saturday 6th July 2024

Sherlock's Excellent Adventure!

mawddach
Our Star Theatre Company present their acclaimed comedy, following sell-out runs at Brighton and Edinburgh Fringes, and three UK-wide tours.

Follow Sherlock Holmes and his incomparable sidekick Dr John Watson on this riveting, hitherto unpublished case ...
Damsel in distress Lucy Matravers engages Arthur Conan Doyle's famous sleuth Holmes and his partner Watson to resolve a dispute over a family will. Little do they know that this small case brings Holmes straight into the clutches of his arch enemy, James Moriarty!

This riotous spoof is taken on by four actors, minimal furnishings and a ton of jolly-good fun!

"A wacky farcical adventure, which had the audience laughing and delighting in moments of silliness" (The Reviews Hub - Edinburgh Festival Fringe 2022)

Saturday 6th July 2024 @ 7.30pm


Tickets £15 (£10 Students - with ID)Book Tickets
 
 

 
 

 
 

Saturday 17th August 2024

ANI GLASS

mawddach

Ani Glass is the persona of Cardiff-based electronic pop musician, producer and artist, Ani Saunders.
A pop musician with a twist, Glass sings in her native languages Welsh and Cornish and in March 2020 released her self-produced debut album 'Mirores'. As well as receiving glowing reviews, the album was awarded Welsh Album of the Year.
In September 2020, Ani released the Ynys Araul remix EP which included a version by synth pop giants Orchestral Manoeuvres in the Dark.

Ani Glass yw enw llwyfan y cerddor electronig, cynhyrchydd ac arlunydd, Ani Saunders o Gaerdydd.
Mae Glass yn canu yn y Gymraeg a'r Gernyweg ac ym mis Mawrth 2020 rhyddhawyd ei halbwm gyntaf 'Mirores'. Yn ogystal â derbyn llawer o ganmoliaeth, fe wnaeth yr albwm ennill Albwm Cymraeg y Flwyddyn.
Ym mis Medi 2020, fe wnaeth Glass rhyddau EP llawn cymysgiadau o'r sengl Ynys Araul a oedd yn cynnwys fersiwn gan Orchestral Manoeuvres in the Dark.

Saturday 17th August 2024 @ 7.30pm


Tickets £15Book Tickets
 
 

 
 

Saturday 24th August 2024

They Gary Powndland Show

mawddach

Viral sensation Gary Powndland (pronounced like the shop but not spelt the same) is back with an all-new live comedy show!
With over 20 million views online and a string of sell-out shows across the UK, Gary and the gang make their way to Wales in 2024!

"Gary Powndland is a hysterical, sharply written character and he made me snort laughing." Joe Lycett

"Over the years the Glee Club have had comedy superstars like Lee Evans and Sarah Millican sell out their shows in the blink of an eye and it's an absolute pleasure to add Mr. Powndland to that honorary list. Well done Gary!" Glee Club Birmingham

"An entertaining slice of suburban absurdity of which Vic & Bob might be proud." Steve Bennett

Saturday 24th August @ 8pm
Age 18+

Tickets £20Book Tickets
 
 

 
 

Sunday 25th August 2024

SUMMER CRAFT FAYRE

mawddach


The Dragon Theatre has been running a very successful Christmas Fayre now for 2 years. It has been going from strength to strength.

We wanted to give you additional trading opportunities to make the most of the tourist season.

This year we want to give traders a good lead in time to these events and make the booking process simpler.

The Fayres will be open to the public from 10am to 4pm.

We have kept our prices low again this year still £15

To book your place, please follow the link below.
Food traders will still have to send us their proof of insurance and food hygiene, please.


Queries: 01341 281697
or email:


 

 
Summer Craft Fayre - Sunday 25th August 2024

Book Your Stall..
 


 

Friday 20th September 2024

Willow Hill

mawddach


Recently named a Rolling Stone's "Band to Watch", Willow Hill, has cemented themselves as one of Nashville's most unique sensations.

Led by powerhouse husband and wife duo, Alexandra and CT Fields, Willow Hill delivers a fresh and modern twist on the classic country sound (often described as Lady Gaga meets Kenny Chesney). This distinct sound has helped develop a groundswell global fanbase, and up to 200 dates touring per year internationally and nationally, from the US to UK, Netherlands, Germany, South America, Virgin Islands, and more. And again coming to Barmouth!

Infusing feel-good energy, a bombastic live show, and heartfelt storytelling, Willow Hill has performed at major festivals like Summerfest (World's Largest Music Festival), Rocklahoma, Sturgis, Warped Tour, and more, supporting artists like Miranda Lambert, Jason Aldean, Pat Benatar, Zac Brown, Aaron Lewis, and Brett Elderedge, and numerous others.

Since the release of their debut album, Highway One, recorded at Nashville's historic Benchmark Studios, the group has amassed a catalog spanning hundreds of original songs, writing with some of the industry's most notorious writers. Willow Hill's next release is planned for early 2024.

Friday 20th September 2024 @ 7.30pm


Tickets £12Book Tickets
 
 

Saturday 30th November 2024

CHRISTMAS FAYRE

mawddach


The Dragon Theatre has been running a very successful Christmas Fayre now for 2 years. It has been going from strength to strength.

We wanted to give you additional trading opportunities to make the most of the tourist season.

This year we want to give traders a good lead in time to these events and make the booking process simpler.

The Fayres will be open to the public from 10am to 4pm.

We have kept our prices low again this year still £15

To book your place, please follow the link below.
Food traders will still have to send us their proof of insurance and food hygiene, please.


Queries: 01341 281697
or email:


 

 
Christmas Fayre - Saturday 30th November 2024

Book Your Stall..
 


 

redup